08 Ağustos 2022
  1. Anasayfa
  2. Diğer
  3. GİRİŞİMCİLİK

GİRİŞİMCİLİK

GİRİŞİMCİLİK

Başlamak..

Girişimcilik, son yıllarda adını çok fazla duyduğumuz en genel haliyle kar amacı ile risk almayı göze alan atılım olarak bildiğimiz bir kavramdır. Girişimcilik ruhuna sahip olan girişimci ise fırsatlar ile zorlukları fark edip bir arada yürütebilen, ayakları yere basan, gözü kara kişiler olarak toplumda bulunmaktadırlar.
Girişimciliğin tarihine bakacak olursak, ilk girişimciler yaklaşık 20.000 yıl öncesinde gözlemlenebilmektedir. Av araçları ve yiyecekler için yapılan alışveriş bilinen ilk ticarettir. Tarım devrimiyle de bir çiftçinin pazarda elbise üreticisine yiyecek vermesine karşılık olarak aldığı kıyafet, bir toplum içinde farklı uzmanlık alanlarını ortaya çıkartıp insanların farklı ihtiyaçlarını karşılamaya başlamıştır. Zaman içerisinde oluşan çağlar, yapılan icatlar, ticaret yolarının gelişmesi gibi birçok olay o dönemlerde girişimci olarak bilinen tüccar ve araştırmacıları daha da zengin hale getirmiş ve bu olaylar kimine göre ise kapitalizmin başlangıcı olarak görülmüştür. Özellikle para biriminin icadı takas yoluyla yapılan alışveriş devrini kapatıp, girişimciliğin kaderini değiştirmiştir.
Girişimcilik liderlikle başlar. Lider girişimci, cesaretin başarının anahtarı olduğunu bilir. Walter Chrysler’a göre;‘‘Başarının asıl sırrı coşkudur. Evet, burada, heyecanı da aşan coşkudan söz ediyorum. İnsanları coşkulu görmek istiyorum ben. Çünkü coşkulu olduklarında başarı destanları yazabilirler. Coşkuluysanız her engeli aşabilirsiniz. Coşku, gözünüzdeki ışıltı, yürüyüşünüzdeki salınım, elinizin kavrayışı, arzunun karşı konulmaz yükselişi ve yeni düşünceler üretme enerjinizdir. Coşkulu kişiler büyük savaşçılardır, azimlidirler ve sarsılmaz değerleri vardır. Tüm gelişmelerin temelinde coşku yatar. Coşkunun yokluğunda ise ancak mazeret vardır.’’
Bir sanayi kenti olan Bursa’nın iş deneyimi, teşebbüs gücü, ticari birikimi ve kalifiye eleman yeterliliği, yapılacak projelerin hayata geçirilmesine öncülük etmektedir. Günümüzde Ar-Ge çalışmalarına destek verilmesi yoluyla ekonomiyi inovasyon yoluyla şekillendirmek ve aynı zamanda bölgesel cazibe merkezi oluştururken sektörleri rekabet yeteneği ile donatmak, dijitalleşme, risk ve fırsatlarla dolu istihdam günümüz ekonomi anlayışının temelini oluşturmaktadır.
Doğu ve Batı arasında tarih boyunca devam etmekte olan ticaretin ve o yıllarda hem İpek hem de Baharat yolu üzerinde bulunan Bursa’da da elbette sayısız girişimcilik hikayeleri vardır. Mücadelenin önemi hakkında bizlere ilham kaynağı olabilecek Epsa Yalıtım A.Ş. yönetim kurulu başkanı Nurcan Özdemir’in başarı hikayesini sizlerle paylaşıyoruz. 
Ardahan’ın bir köyünde dünyaya gelip geçim sıkıntıları yüzünden ailece Bursa’ya taşınmışlardır. Lisede okulu bırakmak zorunda kalıp bir tekstil fabrikasında çalışmaya başlamıştır. Daha sonra kaderini değiştiren iş olarak gördüğü havalandırma ve yalıtım işi yapan küçük bir dükkanda sekreter olarak çalışmaya başlamıştır. Müşterileri bilgilendirmek adına yaptığı araştırmalar ile yalıtımın geleceğin sektörü olacağını düşünüp bu fikrini paylaştığında ‘hayal satmaya çalışmayalım,sen kafanı böyle işlere yorma’ tepkisi onu girişimciliğe yönelten ilk adımdır. Daha sonraki süreçlerde kendi fırsatını yaratarak eşi ile İzonur İzolasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ni kurmuştur.  Gazcılar semtinde çıkmaz bir sokakta bit pazarından alınan ofis mobilyaları ile kirası kredi kartıyla ödenmiş ilk dükkanlarını açarak bu yolculuğa başlamışlardır. İlk günler zorlu olsa da inandıkları yolda heyecanlarını kaybetmeden mücadeleye devam edip bir daha riske girerek mevcut kiranın beş katı bedeline çıkmaz sokaktan cadde üzerindeki dükkana taşınmışlardır. Yaptıkları işe inanıp çok çalışmalarının karşılığında daha iyi konumlara gelmişlerdir. İzonur adı altında ısı, su, ses, çatı ve cephe kaplama konusunda uygulama ve satış yaparak Bursa ve Türkiye genelinde çeşitli kişilerle işler yapmışlardır. Daha sonra sektörde büyümelerini üretim yaparak sağlamaya karar verip EPSA Yalıtım ve Ambalaj Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ni kurmuşlardır. Nurcan hanımın, başarının ne istediğine karar verip asla vazgeçmeyenlerle birlikte geldiğine olan inancı, hayatı boyunca yapmak istediklerine ulaşmasını sağlamıştır.
Bellidir ki girişimcilik sonu olmayan bir yoldur. Ancak bu yolda araçlar değişse de temel neden hep aynı kalmıştır.  Arz talep dengesiyle hızla bir ürünü çıkartıp büyüterek hedeflenen pazarda pay almaktır. Bugün ve önümüzdeki yıllarda girişimcilik küreselleşme ve teknoloji sayesinde rekabet koşulları biraz daha zorlu olsa da inovasyon ve dinamizm ile popüler bir atılım olmaya devam edecektir.
Ülkemizin nicelik ve nitelik olarak daha fazla mühendis girişimciye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu alanda çözülmesi gereken üç temel husus tespit edilmiştir. Bunlardan birincisi, üniversitelerin birçoğunda fiziki veya beşeri yeterli eğitim altyapısı bulunmamaktadır. İkincisi kapasitenin yeterli olduğu üniversitelerde dahi sahaya yönelik pratik çalışmaların yapılmaması ve eğitimin sınıf içinde sınırlı kalmasıdır. Üçüncüsü ise üniversite bünyesinde gerçekleştirilen girişimcilik eğitimlerinin ve etkinliklerinin yetersiz olmasıdır. Yenilikçi girişimcilikte işi kuran kişinin yeteneklerinin yanı sıra teknik bilgisi de çok önemlidir. Bizler 3. nesil olan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri olarak üniversitemizin bize sunduğu imkanlar sayesinde bu sorunların çoğunu aşmış bulunmaktayız. 3. Nesil üniversite anlayışı içerisinde kendi şirketini kuran, çalışmalarını sanayiye teknoloji transferi ile aktaran, patentli, yetişmiş öğretim üyeleri hedeflenmektedir.
Üniversitemizde sanayi-üniversite işbirliklerine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir: Teknopark, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, üniversitemizin kendi bütçesi ile oluşturduğu araştırma fonu, Proje Üretim Merkezi, Teknoloji ve Transfer Ofisi bulunmaktadır. Aynı zamanda Üniversite ve Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi, Merkez Laboratuvarlar vardır. Sanayinin kullanımı ile çok ciddi değişiklikler yapılmıştır. Sürekli Eğitim Merkezi, KÜSİ katılımı ve Sanayi Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir platform olmak üzere üniversitemizde çok fazla birim mevcuttur.  BUÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen çalıştayda iki düşünceyi bir araya getirip ÜSİGEM-KÜSİ çalışma grubu kurulmuştur. Üniversiteden akademisyenleri ve iş dünyasından da sanayicileri belirli periyotlarda toplayıp projeler üretilmekte ve bunları nasıl çalıştıracaklarını değerlendirmektedirler. BUÜ-Teknoloji Transfer Ofisi de üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde verebileceği Üniversite-Sanayi işbirliği, Ar-Ge ve Danışmanlık Projeleri, Fikri Haklar – Patent ve Ticarileşme, Girişimcilik ve Şirketleşme desteklerini açıklamıştır. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise yakın zamanda Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Araştırma Üniversiteleri Toplantısı’nda tüm araştırma üniversitelerinde düşüş olduğunu ancak sadece Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bu oranda %60’lık bir yükselme yaşadığı ve bizim için ayrıca bir gurur vesilesi olduğunu söylemiştir.  Yapılan çalışmalar ile doktora öğrencisi başvuruları %60 oranında artmakta olup ikili ilişkiler daha da geliştirilerek gelinen noktayı daha da ileriye taşımak adına çalışmalar yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Üniversitemizin bulunduğu nokta ile gurur duymakta ve devam eden çalışmalar ile ülkemize faydalı, girişimci, üreten gençlere destek olacağını temenni etmekteyiz.

image description

Yağmur Aksu

Mart 2021

Yağmur Aksu

0 Yorum Yapılmış

Yorum Yap

https://inovatifbakis.com.tr/assets/